خون مصنوعی

روسیه خون مصنوعی ساخت

گروهی پزشکی در روسیه موفق شد خونی بسازد که تمامی ویژگی‌های خون انسان را داراست و با همه گروه‌های خونی…

پايگاه نظامي سوريه که مورد تجاوز حمله موشکي آمريکا

فیلم/ حمله موشکی آمریکا به سوریه

تصاوير تلويزيون روسيه از پايگاه نظامي سوريه که مورد تجاوز حمله موشکي آمريکا قرار گرفت را مشاهده می‌کنید.