کوئیک سایپا

قیمت و زمان فروش خودروی جدید سایپا

طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته سال آینده ۴۵ هزار دستگاه خودروی کوییک و سال ۱۳۹۷ نیز بیش از ۸۰ هزار دستگاه…

تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج

تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج منحل شد

بانک مرکزی از انحلال تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج و تشکیل هیئت تصفیه خبر داد و اعلام کرد: مبالغ قابل انتقال و…