کشتار در روز سیاه فوتبال آنگولا!

کشتار در روز سیاه فوتبال آنگولا!

روز گذشته اتفاق عجیبی در تاریخ فوتبال جهان افتاد و در جریان یکی از بازی های لیگ آنگولا ١٧ نفر…

بارش برف پارسیان

بارش اولین برف تاریخ پارسیان

منطقه عشایری «سرکوه شنبه» صبح جمعه پانزدهم بهمن سفید پوش شد تا اولین برف تاریخ خود را تجربه کند. «سرکوه…