اشک های اشتایگر در بازی خداحافظی

اشک های شواین اشتایگر در مراسم خداحافظی از تیم ملی آلمان که پیش از بازی دوستابه آلمان مقابل فنلاند برگزار…