لحظه فروریختن ساختمان پلاسکو

لحظه فروریختن ساختمان پلاسکو

ساختمان پلاسکو ساختمانی در ضلع شرقی چهارراه استانبول، تهران بود. به‌عنوان اولین ساختمان مرتفع و مُدرن ایران یاد می‌شد.این ساختمان که…